top of page
Organiserte filer

UTARBEIDELSE AV DOKUMENTASJON

Manglende FDV dokumentasjon, brannperm eller annen lovpålagt dokumentasjon?

Vi utarbeider den dokumentasjonen du trenger for å sikre forsvarlig drift av din eiendom. Lover og forskrifter krever viss dokumentasjon, mens en del dokumentasjon er nødvendig for å sikre riktige resultater over tid. Vi bistår ved dokumentasjonsgjennomgang og utarbeidelse av manglende dokumentasjon.

Vi utarbeider blant annet:

 • Brannkonsept

 • Branntegninger

 • Brannperm

 • Leietakers brannperm

 • Internkontrollrutiner

 • Arealtabell

 • Plantegninger

 • Rømningsplaner

 • Risikoanalyse

 • Vedlikeholdsplan

 • Systematisering av dokumentasjon

Utarbeidelse av FDV dokumentasjon: Services
bottom of page