Bygningen er under bygging 5

PROSJEKTLEDELSE

Ivaretakelse av byggherres interesser

Reyr Eiendom tilbyr prosjektledelse og prosjektkoordinering i forbindelse med eiendomsrelaterte prosjekter. Prosjektledelsen har som mål å oppnå kundens ønskede resultater, samtidig som offentlige krav, lover og forskrifter ivaretas. Byggherre har et stort ansvar i forbindelse med prosjektarbeid som må ivaretas.


Prosjekter med behov for ledelse kan ha varierende karakter og behov. Vi håndterer, byggherreombudsrollen, kvalitetskontroll, HMS ledelse, koordinering av søknadsprosesser, koordinering av de forskjellige tekniske fag, eller stedlig oppfølging av leveranse. Omfanget av prosjektledelsen vil avhenge av prosjektets behov og karakter.

Leveransen

 • Faglig støtte ved planlegging

 • Definering av partenes behov

 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon

 • Koordinering av prosjektering og søknad

 • Håndtering av anbud

 • Kvalitetssikring av mottatte tilbud

 • Utarbeidelse av SHA-plan

 • Innmelding til arbeidstilsynet

 • Oppfølging av internkontroll og vernerunder

 • Ivaretakelse av naboer/leietakere/beboere

 • Koordinering av utførelse

 • Kvalitetssikring av utførelse

 • Oppfølging av FDV dokumentasjon

 • Overtakelse med protokoll