top of page
Analyserer grafer

VEDLIKEHOLDSVURDERING

Planlegging av eiendommens vedlikehold

Reyr Eiendom tilbyr vedlikeholdsvurdering, tilpasset eiendommens behov. Eiendommer har forskjellige behov og Reyr Eiendom leverer vedlikeholdsvurdering tilpasset eiendommens kompleksitet og størrelse. Vurderingen gjennomføres i alle tilfeller med dokumentasjonsinnhenting, analyse av eiendommen ved befaring og gjennomføring av rapport som oppsummerer eiendommens tekniske tilstand, samt vedlikeholdsprioriteringsliste for de neste 10 årene. Rapporten har som formål å fremheve forebyggende tiltak, slik at vedlikeholdskostnader kan holdes på et begrenset nivå over tid.
Vedlikeholdsvurderingen er en analyse av eiendommens tilstand med veiledning for eiendommens vedlikehold de neste 10 årene. Rapporten er et godt grunnlag for vedlikeholdsplanlegging og gir et overblikk over nødvendig avsetning til vedlikehold de neste årene. En vedlikeholdsvurdering er et godt verktøy ved budsjettering for eiendommen.

Vedlikeholdsvurdering: Services
bottom of page