top of page
profesjonell Plan

EIENDOMSFORVALTNING

Oppnå eiendommens potensialer

Reyr Eiendom tilbyr eiendomsforvaltning tilpasset eiendommens behov. Eiendommer har forskjellige behov og eiere har forskjellig organisering av eiendommen. Våre forvaltningstjenester starter med analyse av eiendommens, eierens og brukernes behov. Analysen benyttes for etablering av tjenester tilpasset eiendommens faktiske behov.

Reyr Eiendom tilbyr fullstendig håndtering av eiendommens forvaltning (Full forvaltning), håndtering av eiendommens tekniske aspekter (Teknisk forvaltning) eller kun leveranse av enkelttjenester, alt etter kundens behov.

Full forvaltning

 • Teknisk forvaltning

 • Økonomistyring/regnskap

 • Styrearbeid

 • Gjennomføring av generalforsamling

 • Administrering av leieforhold

Teknisk forvaltning

 • Administrering av tjenesteleverandører

 • Administrering av leverandøravtaler

 • Internkontroll og brannsikkerhet

 • Energiadministrasjon

 • Ivaretakelse av lover og forskriftskrav

 • Vedlikeholdsplanlegging

Eiendomsforvaltning: Services
bottom of page