top of page
Plan & Vision

SUPPLERENDE TJENESTER

Verdiøkende tilleggstjenester!

Vi benytter vår interne kompetanse og nettverk av samarbeidspartnere til å gi våre kunder de tjenester de har behov for.
Vi leverer blant annet tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplaner, vurdering av FDV dokumentasjon, utarbeidelse av manglende dokumentasjon, utarbeidelse av tegninger og energiledelse. Ta kontakt og vi finner en god løsning tilpasset dine behov.

Supplerende tjenester: Services
bottom of page