top of page
Sjekkliste.PNG

VAKTMESTERTJENESTER

Ivaretakelse av byggherres interesser

Reyr Eiendom tilbyr vaktmestertjenester av høy kvalitet. Våre vaktmestertjenester har som formål å ivareta bygningsmassen, infrastruktur og daglig bruk i tråd med brukernes behov og gjeldende regelverk, slik at både brukere og eier kan føle at eiendommen er ivaretatt.


Vi leverer internkontrollrutiner i tråd med Internkontrollforskriften, justering av tekniske anlegg, oppfølging av regelmessig service i tillegg til annet forefallende arbeid som det er behov for på eiendommen.

Vaktmestertjenester: Services
bottom of page