top of page
Tjuvholmen.jpg

REYR EIENDOM

Kvalitet - Kompetanse - Fleksibilitet

Om oss: FAQ

Reyr Eiendom AS har som formål å levere løsninger som oppfyller kundens behov, samtidig som at lover og forskriftskrav ivaretas. Vår erfaring har vist at riktig kompetanse på riktige oppdrag kan spare oppdragsgiver store summer. Vi vektlegger kompetanse og vet at riktig kompetanse fører til god kvalitet og et godt sluttresultat. 

Vi gjennomfører våre oppdrag med analyse av eiendommen og kundens behov for å sikre at kunden får det de trenger, hensyntatt lov og forskriftskrav. Med god forståelse av lover, forskriftskrav og eiendommens fysikk oppnår vi en fleksibilitet i leveransen til å tilfredsstille kundens behov.

Som et ledd i vår kvalitetssikring opererer vi i tråd med ISO 9001 standard for kvalitetsstyring.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og mener at godt samarbeid er nøkkelen til en god leveranse. Vi jobber derfor tett sammen med våre samarbeidspartnere for å sikre den beste leveransen til våre kunder.

Veridian_AS_NavnOgSymbol_Veridian.png

Veridian er et tverrfaglig rådgivningshus med spesialister innen næringseiendom og Corporate Finance. 
Veridian bistår Reyr Eiendom AS med rådgivningsrelaterte tjenester innen eiendom.

DB-logo.png

Din brannvernleder leverer brannvernledelse og branndokumentasjon på våre forvaltningsobjekt, slik at vi til enhver tid sikrer at eiendommen er forvaltet i tråd med lover og forskrifter.

GIB.JPG

Gardermoen Ingeniørbygg er et entreprenørselskap som leverer servicehåndverk til oss og våre kunder ved behov.

Branntest.JPG

Branntest er et verktøy som digitaliserer brannvernopplæring i tråd med Internkontrollforskriften, samtidig som verktøyet forenkler administrasjon av intern pålagt opplæring. Vi tilbyr Branntest på de bygg som vi forvalter.

er-logo-strom-fjordkraft.png

Reyr Eiendom har inngått en rammeavtale med Fjordkraft som tilbyr våre kunder og leietakere fordelaktig pris på strøm. Fjordkraft leverer i tillegg en strømanalysetjeneste som vi benytter ved energioptimalisering på våre bygg.

Energibygg.png

Energibygg driver med energirådgivning og optimalisering. Selskapet bistår oss med effektivisering av energibruk på våre forvaltede bygg.

Om oss: Testimonials

PERSONVERNERKLÆRING

I henhold til gjeldende personvernregelverk (GDPR) gir vi her en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger vi gjør. Ved utfylling av påmelding til nyhetsbrev eller kontaktskjema mottar Reyr Eiendom din kontaktinformasjon. Du kan motta nyhetsbrev fra oss, eller få mer informasjon om våre tjenester ved å ta kontakt. Vi behandler personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven.

Vi mottar e-postadresser, navn, evt. telefonnummer fra parter som er interessert i våre tjenester, nyhetsbrev eller som ønsker å komme i kontakt. 

Vi leverer ingen kundeopplysninger til tredjeparter. Kundedata lagres ikke i egen base med mindre det opprettes kundeforhold, eller at de abonnerer på våre nyhetsbrev. Jfr. EUs nye personvernforordning har kunder rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Ta kontakt om du har forespørsler om innsyn, retting eller sletting: post@reyreiendom.no

Om oss: FAQ
bottom of page