top of page
Avflasset vegg.jpg

SKADEVURDERING

Fiks skaden slik at den ikke oppstår igjen.

Reyr Eiendom tilbyr vurderinger av oppståtte skader og symptomer. Vi gjennomfører en analyse av skaden, slik at årsaken til skaden kan utbedres. Slik at eier kan unngå gjentakende utbedring av samme skaden. Vurderingen inkluderer anbefalt utbedringstiltak med kostnadsoverslag.


Eiere av bygninger bruker store summer på skadereparasjoner hvert år og mange av disse skadene kunne vært unngått med forebyggende vedlikehold. Vi bistår deg med prioritering av vedlikeholdstiltak, slik at man unngår kostbare skadereparasjoner.

Skadevurdering: Services
bottom of page