top of page
Plan & Vision

TILSTANDSVURDERING

Har du oversikt over eiendommens tilstand?

Reyr Eiendom tilbyr tilstandsvurderinger, tilpasset eiendommens behov. Eiendommer har forskjellige behov og Reyr Eiendom leverer tilstandsvurderinger tilpasset eiendommens kompleksitet og størrelse. Leveransen gjennomføres i alle tilfeller med dokumentasjonsinnhenting, analyse av eiendommen ved befaring og gjennomføring av rapport som oppsummerer eiendommens tekniske tilstand. Visse forhold krever god dokumentasjon og riktig informasjon, for korrekt vurdering. Vi er derfor avhengig av å motta tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon, for å sikre det beste resultatet.

Ved befaring er det viktig at vi får tilgang til hele eiendommen, slik at vi kan avdekke flest mulig forhold som må vurderes. Det vil være fordelaktig med veiledning fra byggets vaktmester, forvalter eller annen som har god kunnskap om eiendommen, siden dette vil bidra til at vi får best mulig oversikt over eiendommen.

Reyr Eiendom AS har flere års erfaring med tilstandsvurderinger, med erfaring fra vesentlige deler av Oslos CBD-eiendomsmasse.


Leveransen avhenger av byggets størrelse og karakter. Vi anbefaler følgende omfang avhengig eiendommens kompleksitet. I tilfelle det er ønskelig med en mer eller mindre detaljert gjennomgang av eiendommen, så tilpasser vi leveransen til kundens ønsker.                                            

                                                                                                                                  

 • Bygningsmasse som overstiger 25 000 kvm,
  består av flere enn 3 bygninger eller stor
  variasjon i brukssammensetning, som for
  eksempel bolig/næring: 
  Vurderingen gjennomføres av en bygg-,
  VVS-, Elektro- og en brannteknisk rådgiver.

    

 • Bygningsmasse mellom 7 000 og 25 000 kvm,
  inntil 3 bygninger med tilsvarende
  brukssammensetning:
  Vurderingen gjennomføres av en byggteknisk
  Ingeniør og en supplerende konsulent med
  VVS-, Elektro- eller brannteknisk kompetanse.

 • Bygningsmasse under 7 000 kvm, inntil
  1 bygning med ensformet bruk eller 1 leietaker:
  Vurderingen gjennomføres av en byggteknisk
  Ingeniør.

Tilstandsvurdering: Services
bottom of page