top of page
Søk
  • Forfatterens bildeBjarki Reyr

Hvor mye koster vedlikeholdet?

Det finnes flere måter å tilnærme seg vedlikeholdet på og avsetning til kostnader bør avhenge av strategien man velger å følge, men det viktigste er å tilrettelegge for et tilstrekkelig vedlikehold.


Uten vedlikehold vil eiendommen forfalle over tid og mangel av forebyggende vedlikehold kan medføre at vedlikeholdskostnadene blir uforholdsmessig høye. Det er derfor viktig å holde styring av vedlikeholdet uavhengig av hvilken strategi man velger å følge.Utvikling i eiendommens tekniske verdi over tid


Er vedlikeholdsplanlegging så viktig?


Vedlikeholdsnivået kan påvirke eiendommens verdi over tid, noe som bør hensyntas ved vedlikeholdsplanlegging.


Tilstrekkelig vedlikehold kan forlenge bygningsdelenes levetid og virke forebyggende mot skader. Forsikringsselskapene kan i visse tilfeller nekte dekning hvis vedlikehold ikke er ivaretatt.


Et for dårlig vedlikehold kan i tillegg medføre skade i bygningsdeler som kan igjen medføre farlige forhold.


Det finnes flere nøkkeltall over vedlikeholdskostnader i markedet, men de reelle kostnadene varierer sterkt og kan begrenses med en optimalt vedlikeholdshåndtering.


205 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

댓글


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page