top of page
Søk
  • Forfatterens bildeBjarki Reyr

Hvorfor Skreddersydd forvaltning?

Eiendomsforvaltning er et innviklet fenomen, ofte med mange interesseparter som kan påvirke eiendommens behov. Eiere har varierende ambisjoner, leietakere har forskjellige behov, ønsker og plikter, og offentlige krav legger diverse føringer for eiendom. Videre oppføres eiendom med forskjellige materialer og infrastruktur med forskjellige behov. Alt dette er med på å forme eiendommens faktiske behov.
Eiendommens behov må oppfylles, samtidig som leverandørene som oppfyller disse behovene må ivaretas, i tråd med lov og forskriftskrav. Eiendomsbesitter kan for eksempel ikke utsette taktekkeren for farlige forhold, og er ansvarlig for å tilrettelegge for sikkert arbeid.


Det er dermed mange faktorer som påvirker hvordan man bør ivareta eiendommen og det er ikke alltid som standardiserte løsninger er det riktige svaret for din eiendom. Vi mener at man oppnår det beste resultatet med en detaljert analyse av eiendommens behov, slik at de tjenestene som leveres på eiendommen kan skreddersys, for å passe eiendommens og eierens faktiske behov.


Vår erfaring tilsier videre at det kan være mye å spare på å håndtere eiendommens behov riktig. For eksempel vil kostbare skader ofte kunne unngås med et godt forebyggende vedlikehold, strømforbruket på eiendommen vil ofte kunne reduseres betraktelig med riktig drift av teknisk infrastruktur, og så vil løpende oppfølging med leietakers vedlikeholdsplikt redusere risikoen for tvist mellom leietaker og eier ved utflytting. Riktig tjenesteleveranse kan også medføre at eiendommens leietakere trives på eiendommen, noe som over tid kan bidra positivt til økonomien i eiendomsselskapet.


Vi analyserer eiendommen og eiers ønsker ved forvaltningsavtalens oppstart, for å sikre at eier får de tjenestene som det er behov for. Slik blir det et godt resultat!

132 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page