top of page
Søk
  • Forfatterens bildeBjarki Reyr

Pengesluk i byggeprosjekter

Oppdatert: 11. sep. 2020

Det oppstår ofte kostbare feil ved utførelse av byggeprosjekter, men de fleste av disse feilene kunne vært unngått. Feil som oppstår underveis, koster ofte langt mer å fikse enn kostnaden er ved forebyggende tiltak underveis.Planlegging og kompetanse er nøkkelord hva gjelder å unngå kostnadssmeller i et byggeprosjekt. Av erfaring viser det seg at kostbare feil ofte skyldes manglende planlegging eller kompetanse hos utførende aktører. Enkelte ting kan utbedres underveis i prosjektet, mens andre ting må planlegges på forhånd for å sikre et godt resultat.


God kommunikasjon og dokumentering av løsningsvalg er vesentlig for å sikre at alle involverte parter kan levere i tråd med prosjektets forventninger. Dokumentering av beslutninger og utførelse gjør det i tillegg enklere med oppfølging underveis, samt enklere å avdekke feil før de blir av alvorlig karakter.


Løpende oppfølging underveis bidrar til at feil kan avdekkes og utbedres så fort som mulig, slik at det ikke medfører kostbare konsekvenser mot slutten av prosjektet.


Under prosjektperioden bør man legge ekstra vekt på det å avklare forventninger til interesseparter, kontrollere potensielle særskilte offentlige krav, kontrollere grunnforhold, sikre en sikker og oversiktlig byggeplass, følge opp at utførende dokumenterer utførelsen og SHA-håndtering, samt at det foreligger et godt avvikssystem som sikrer utbedring av feil fortløpende.

503 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page